volnobezky-avm.cz

volnoběžné náboje pro Váš offroad

Nejnovější volnoběžky AVM

Provoz s volnoběžkami AVM

PROVOZ:

Pro bezproblémový provoz je nutné zkontrolovat správné zapnutí / vypnutí volnoběžky, které se pozná tím, že máte otočné kolečko nasměřováno na rysku.

Pohon 4x2

Otočte ručně přepínačem proti směru hodinových ručiček do polohy 4x2 - pohon kola odpojen.

Pohon 4x4

Otočte ručně přepínačem po směru hodinových ručiček do polohy 4x4 - pohon kola zapojen.

Pokyny k použití AVM

Základní rozdělení

O webu